Sened-i İttifakın Ortaya Çıkışı

Sened-i İttifak

Tahtını bir ayana, Alemdar Mustafa Paşa’ya borçlu olan II.Mahmut’un henüz hükmünün başlarında Osmanlı’daki ilk demokratikleşme hareketini gerçekleştirmişti bu hareket Osmanlı Devletinde padişahın gücünü ilk defa başkasıyla paylaştığı bir belge olan Sened-i İttifaktı.

 

Sened-i İttifak Nasıl Ortaya Çıktı ?

II.Mahmut, 29 Eylül 1808’de, Alemdar’ın arzusuna uyup Rumeli ve Anadolu’nun meşhur ayanlarını Çağlayan köşkünde ağırladı onlarca ayanın katılmasıyla büyük bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin sonunda Sened-i İttifak belgesi hazırlandı ve üç ayan hariç bütün ayanlara imzalattırıldı. Ayanlara devlet ricalinin birbirlerine karşı hak ve mükellefiyetlerini

tespit eden bu belgeye göre, merkezi hükümet ayanları kendi bölgelerinde olan isyanları kendileri engelleyecek ve padişaha itaat yemini edeceklerdi yani bir nevi özerk yönetim olacaktı.

 

 

 

Bu belgenin hükümdarlık hükümranlık haklarına gölge düşürmekle birlikte, ayanları itaat altına alacak bir ordusu bulunmayan devletin, bu senedle ayanlarla uzlaşıp onları merkezi gücün içine çekmeye çalışmasının, günün şartları dahilinde gerçekçi bir davranış olarak değerlendirilmesi gerekir.

 

Bunların Yanı Sıra

Bazı tarihçiler, Sened-i İttifak’ın, İngiltere’de yıllar önce yapılan Magna Carta anlaşmasının Osmanlı versiyonu olduğunu düşünmektedir.

 

Kaynaklar:

Sorularla Osmanlı İmparatorluğu – Erhan AFYONCU

Osmanlı Devleti Siyasi Tarihi – Yılmaz ÖZTUNA

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla